Mediaprovider: Ansökan om förlängd företagsrekonstruktion
2013-04-24

"Ansökan om förlängd företagsrekonstruktion

Mediaprovider Scandinavia AB - listat på Nasdaq OMX First North - har idag lämnat in en ansökan om förlängning av pågående företagsrekonstruktion till Stockholms tingsrätt.

Mediaprovider ansökte om företagsrekonstruktion den 24 januari 2013. Därefter har tingsrätten den 14 februari 2013 beslutat att rekonstruktionen skall få fortsätta till den 24 april 2013. Rekonstruktionsarbetet följer den plan som tidigare presenterats på borgenärssammanträdet innefattande bl a ett arbete med att säkerställa ett kapitaltillskott. Även den underliggande verksamheten går enligt plan.

För att kunna genomföra rekonstruktionen, det offentliga ackordet och planerat kapitalstillskott anhålles att tingsrätten medger att företagsrekonstruktionen får pågå under ytterligare tre månader."
 
« Tillbaka