Mediaprovider: Återlansering i Danmark
2013-04-23

"Återlansering i Danmark

Mediaprovider Scandinavia AB - listat på Nasdaq OMX First North - har ingått ett licensavtal för utgivning av bolagets produkter i Danmark.

Som ett led i bolagets strategi att expandera i Norden har Mediaprovider inlett ett samarbete med det danska nystartade förlaget Mobil ApS avseende licensutgivning i Danmark av Mobil, iPhonetidningen, Allt om Android, Mobil Business och Kamera&Bild.

En av grundarna till Mobil ApS är Steen Jørgensen, tidigare chefredaktör för tidningen Mobil i Danmark. Det nystartade bolaget har köpt ut de väsentligaste delarna ur konkursboet efter det danska dotterbolaget Mediaprovider A/S.

Mediaprovider har i över 12 år haft egen verksamhet i Danmark. De lönsamma produkterna har under denna tid varit inom mobil- och fotoområdena främst via varumärkena Mobil och Zoom. Dessvärre har Bolaget totalt sett lidit av stora lönsamhetsproblem i Danmark sedan köpet av Ncom Publications 2007, vilket bland annat innebar en kraftigt utökad produktportfölj. I början av 2013 försattes verksamheten i Danmark i konkurs.

Det är mycket glädjande att flera av våra tidigare medarbetare valt att satsa och driva våra mobil- och fotoprodukter vidare på den danska marknaden. För Mediaprovider är det strategisk viktigt med en position på den danska marknaden samt det kommer att ge oss ett riskfritt tillskott till vår svenska verksamhet i form av månatliga licensintäkter. Under förutsättning att den nya verksamheten i Danmark faller väl ut kommer vi uppbringa full licensintäkt under 2014, då vi har gett Mobil ApS en rabatt under 2013. Jag är mycket nöjd att vi nu har en licenstagare i Danmark, säger VD Stefan Mattsson.

Redan nu i april kommer webbsajterna mobil.nu och zoom-online.dk att återlanseras i Mobil ApS regi. Planen är att senare under våren i första hand lansera de tryckta tidningarna iPhonemagasinet och Zoom.

Både läsare och kunder har saknat Mobil och Zoom. Vi är mycket glada att vi nu återigen kan leverera produkterna både i print och på webben, tack vare ett tätt samarbetet med Mediaprovider i Sverige. Vi är säkra på att det blir en succé, säger Steen Jørgensen, chefredaktör på Mobil ApS."
 
« Tillbaka