Readsoft: Ny teknologi lanseras
2013-04-22

"ReadSoft: Ny teknologi från ReadSoft ger företag sänkta kostnader för XML-fakturering

ReadSoft, en global leverantör av programvara för automatisering av
dokumenthantering med över 8 500 kunder, introducerar sin senaste
automatiseringslösning som kostnadseffektivt hanterar komplexa e-fakturor - en allt högre kostnad för många företag. Nya funktioner i
ReadSofts INVOICES 5-7 lösning hjälper företag att uppnå högre
automatiseringshastigheter och gör det ännu enklare att använda sig av e
-fakturering.

Bolag som vill automatisera sin dokumenthantering och fakturering kommer nu inte att hindras av vilket format de mottar fakturan i. ReadSofts nya fakturahanteringslösning, INVOICES 5-7, samlar automatiskt in och
kontrollerar data från alla typer av inkommande fakturor - oavsett källa
eller format. Med ReadSofts nya multichannel datafångstteknologi kan
företag hantera faxade och e-postade fakturor - som bilder, PDF-filer
eller i XML-format - på samma sätt som de hanterar pappersfakturor.

Katarina Andersson, Product Manager Capture Solutions på ReadSoft, anser
att företag som tar emot stora volymer e-fakturor i XML-format kan
förvänta sig stora besparingar:
- Dessa företag lägger vanligtvis ned stora summor pengar på EDI
-lösningar eller VAN-tjänster för att möjliggöra automatisering av XML
-fakturor. Startkostnaden beräknas vara cirka 1400-2100 SEK för varje
leverantör och kan även inkludera månadsavgifter och volymbaserade
avgifter. Tack vare vår stora erfarenhet inom det här området upptäckte vi att för varje 1 000 fakturor i ett medelstort företag finns det cirka 200 leverantörer. Det innebär att ett företag med 5 000 leverantörer kan spara upp till 10,5 miljoner SEK genom att välja ReadSoft.

Kostnadsbesparingar är bara en av de fantastiska fördelarna med en
automatiseringslösning från ReadSoft. ReadSofts utökade
självinlärningsteknik hämtar information från leverantörsspecifika
fakturor till automatisk korrigering av välkända fel, så att
ekonomipersonalen bara behöver kontrollera fakturor med undantag. När det gäller XML-fakturor är undantag väldigt ovanliga, och automatisering kan snart bli en lönsam verklighet.
- Företag som mottar stora mängder e-fakturor märker en betydande
förändring, konstaterar Per Åkerberg, VD och koncernchef för ReadSoft.
- Den här nya flerkanaliga datafångsttekniken är en fantastisk nyhet som kan användas för alla viktiga finansiella dokument och innebär smidig hantering som är helt integrerad med företagens befintliga system. Det här är ett stort steg mot att förbättra och öka användandet av
e-fakturering, vilket är något som vi verkligen tror på, avslutar Per Åkerberg."
 
« Tillbaka