Consilium: Försäljningssiffror för januari t o m mars - kraftigt ökad orderingång!
2013-04-18

"Consilium januari-mars 2013

Nettoomsättningen för Consilium-koncernen minskade med 8 procent jämfört med föregående år och uppgick till 199,3 MSEK (216,0). Orderingången ökade med 65 procent till 300,7 MSEK (182,0).

Orderstocken är fortsatt god och uppgår per 31 mars 2013 till 504 MSEK.

Nettoomsättningen för affärsområde Marine & Safety minskade med 10 procent. Orderingången ökade med 9 procent.

Nettoomsättningen för affärsområde Fire safety & Automation ökade med 6 procent. Orderingången har ökat väsentligt."

 
« Tillbaka