Readsoft: Ännu en order
2013-03-26

"ReadSoft tecknar avtal värt 3,7 MSEK med stor internationell bank

En av världens största banker har valt ReadSofts SAP®-certifierade automatiska fakturahanteringslösning för att hantera hundratusentals elektroniska och pappersfakturor i sitt globala servicecenter (shared service center). Licens- och underhållsavtalet är värt 3,7 MSEK och undertecknades under det första kvartalet 2013.

Banken kommer tack vare en expansion öka volymen av fakturor samtidigt som de fortsätter att dra nytta av minskad manuell hantering och ökad grad av automatisering av sina olika fakturaprocesser. Banken håller på att standardisera sina finansiella processer och undersöker hur detta kan göras över hela koncernen för att på så vis kunna driva global kostnadseffektivitet inom ett servicecenterupplägg.

En viktig faktor för kunden var deras starka önskan att driva automatisk processhantering tillsammans med en snabb implementering. ReadSoft valdes eftersom kunden anser att ReadSoft har den bästa lösningen för att möjliggöra gemensamma finansiella processer i bankens olika SAP-miljöer. ReadSofts lösning ska därtill ersätta ett antal övriga tredjepartssystem som en del av bankens globala standardisering.

I länder där banken önskar att påskynda sin expansion, kommer de att använda en mer molnbaserad modell, med bland annat mobila godkännandemöjligheter. Hela lösningen kommer att vara helt i drift över hela världen i slutet av 2013.

Den valda lösningen, ReadSoft PROCESS DIRECTOR för SAP är ett modulärt sätt att automatiskt hantera fakturahanteringsprocesser. PROCESS DIRECTOR automatiserar även en mängd andra affärsprocesser såsom följesedlar, försäljningsordrar, remitteringar och ger en stabil plattform för att automatisera många kärnverksamhetsprocesser.

-Vi ser hela tiden att stora globala företag söker snabba driftsättningar av effektiva och skalbara lösningar. Detta innebär att de vill arbeta med standardiserade processer och med en partner som har en bevisad kapacitet. Denna bank är inget undantag. Deras start med automatisk fakturahantering gör att de omedelbart kan maximera sina befintliga investeringar i SAP, samtidigt som de minskar hanteringstiderna och förbättrar kontrollen över sin finansfunktion, säger Per Åkerberg, VD och koncernchef för ReadSoft.

-Oavsett om lösningen är installerad på plats, off-shore eller i molnet, och oavsett volym så har ReadSoft möjligheterna och skalbarheten att kunna hjälpa till. Långsiktiga partnerskap ger bra resultat för båda parter och det är något vi är helt dedikerade till, säger Simon Shorthose, VD för ReadSoft UK.


Som framgår av denna pressrelease, är ReadSofts motpart inte nämnd vid namn. Detta beror på att ReadSofts motpart har begärt att vara anonym."
 
« Tillbaka