MediRätt: Tandlösa besvärsskrivelser mot Medcheck-patentet
2013-04-02

"MediRätt: Tandlösa besvärsskrivelser mot Medcheck-patentet

Bolaget beviljades patent för Medcheck 2012-06-26. Fristen då invändning mot patent kan inlämnas till PRV är nio månader och gick sålunda ut den 26 mars 2013.

Under invändningstiden har fem invändningar inkommit till PRV, alla med i stort samma infallsvinkel, nämligen att de under lång tid har arbetat med delar av det som patentet omfattar.

”De som har klandrat patentet har inte lyckats dokumentera eller leda i bevis att de har bättre rätt till delar eller hela innehållet i patentet. Invändningarna är tandlösa”, säger patentombudet Henrik Fehninger på Brann AB.

Invändningarna besvaras i sedvanlig ordning av bolagets patentombud Henrik Fehninger i samråd med bolagets advokater.

Lidingö 2013-04-02" 
« Tillbaka