Readsoft: Ny order!
2013-03-20

"ReadSoft tecknar avtal för automatisk faktura- och orderhantering värt 3,6 MSEK med ledande tillverkningsföretag

Ett globalt tillverkningsföretag, inom försvarsindustrin, med bas i USA kommer att effektivisera sin faktura- och orderhanteringsprocess med ReadSofts automatiska SAP®-certifierade lösning. Avtalet är värt 3,6 MSEK och tecknades under det första kvartalet 2013.

Kunden eftersträvar en lösning som kan ge bättre insyn i deras fakturahanteringsprocess och ge kortare hanteringstider för att på så vis generera större rabatter eftersom dem kan betala fortare. Bolagets processhanteringsproblem handlade inte enbart om fakturahantering utan gällde även deras orderhanteringsprocess som ofta ledde till kritiska fördröjningar. Kunden vill därför automatisera sin fakturahanterings- och orderhanteringsprocess för att få en bättre kontroll och insyn över dessa processer inuti sitt affärssystem SAP.

ReadSoft har en framgångsrik historia av lyckade implementeringar av automationslösningar i SAP och anses av kunden att vara marknadsledande med den mest kompletta automationslösningen inom SAP-segmentet. Med ReadSofts SAP-certifierade lösning kan företaget hantera både fakturor och försäljningsordrar elektroniskt, vilket ger omedelbar synlighet i SAP samt under hela faktura- och orderhanteringsprocessen. Eftersom kunden inte längre stödjer pappershantering för dessa affärskritiska verksamheter är det av största vikt att processnoggrannhet och snabb hanteringshastighet arbetar simultant för att kunna möta deras växande dokumentvolymer samt generera en mer kostnadseffektiv process.

-Forskning har visat att en övergripande strategi för processförbättringar kan ge organisationer 12 till 14 gånger större besparingar jämfört med en så kallad lapptäckeapproach*, säger Per Åkerberg, VD och koncernchef för ReadSoft. Vi ser fram emot ett nära samarbete med denna organisation samt att hjälpa dem att standardisera sin faktura- och orderhanteringsprocess, vilket kommer att ge dem upprepade effektivitetsvinster allt eftersom företaget fortsätter att växa, avslutar Per Åkerberg.

Som framgår av denna pressrelease, är ReadSofts motpart inte nämnd vid namn. Detta beror på att ReadSofts motpart har begärt att vara anonym."
 
« Tillbaka