MediRätt: Bokslutsrapport
2013-02-22

"Sammanfattning av perioden januari-december 2012

Koncernen 12 månader
Resultat efter finansiella poster (SEK) -3 027 470 (-4 941 580)
Resultat per aktie (SEK) -0,41 (-1,33)
Balansomslutning (SEK) 24 101 215 (3 556 253)

Perioden januari-december 2012
"Det sista kvartalet 2012 har präglats av det nystartade samarbetet med Cambio Healthcare Systems AB. Med ambitionen att Cambios samtliga kunder skall ha tillgång till vårt förskrivarstöd Medcheck från och med 2013 har vi haft ett flertal möten med centrala personer på Cambio."

Jur.kand. Torgny Ander, VD i MediRätt AB" 
« Tillbaka