Mediaprovider: Bokslutsrapport
2013-03-14

"OKTOBER-DECEMBER
» Koncernens omsättning uppgick till 9,8 (13,9) MSEK
» Resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (0,7) MSEK
» Testlansering av ny auktionstjänst
» De årliga eventen Mobile Future och Mobilgalan arrangerades i november
» Patrik Mellin har på egen begäran lämnat styrelsen
JANUARI-DECEMBER
» Koncernens omsättning uppgick till 33,9 (53,6) MSEK
» Resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -3,0 (-3,7) MSEK
» Stefan Mattsson är ny VD och koncernchef
» Lansering av kundklubb för trogna prenumeranter
» Licensavtal med finsk partner om utgivning av mobila produkter på
den finska marknaden
» Företrädesemission övertecknades vilket tillförde Bolaget 5,6 MSEK
före emissionskostnader
» Ny styrelse där Jan Bengtsson har valts till ordförande och Joakim Dahl till ledamot
» “Back-to-basic”, en renodling av verksamheten till historiskt
sett lönsamma kärnområden
VIKTIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG
» Bolaget har i januari ansökt om företagsrekonstruktion hos Stockholms tingsrätt
» Bolagets danska dotterbolag har försatts i konkurs"
 
« Tillbaka