Consilium: Jätteorder!
2013-02-22

"Consilium får order på 100 MSEK

Consilium Middle East har erhållit en order avseende brandskydd och
automation för en tankterminal i Fujairah, Förenade Arabemiraten.
Ordern kommer från IOT Infrastructure & Energy Services Ltd, som är
huvudleverantör till en ny tankterminal i Fujairah, Förenade
Arabemiraten. Tankterminalen ägs av Infrastructure Leasing & Financial
Services Ltd.

Den nya tankterminalen omfattar totalt 15 större tankar för lagring av
raffinerade oljeprodukter.

Ordern till Consilium omfattar design, engineering, test och
installation av utrustning och system för detektering av brand och
släckning med skum och vatten, samt instrumentering och kontrollsystem.
Leveransen kommer att ske löpande under 12 månader.

- Orderingången för affärsområde Fire safety & Automation var bra i
slutet av 2012, och med denna stora order kommer nettoomsättningen för
affärsområde Fire safety & Automation att öka väsentligt under 2013
jämfört med föregående år, säger Ove Hansson, vd för Consilium.

CONSILIUM AB (publ)"

 
« Tillbaka