Consilium: Svagt fjärde kvartal
2013-02-22

"Fjärde kvartalet 2012

· Nettoomsättningen uppgick till 251,8 MS EK (272,8)
· Rörelseresultatet uppgick till 0,1 MS EK (5,5)
· Engångskostnader för personalreduktion och omstrukturering påverkade resultatet med ca 4 MS EK
· Den reducerade svenska bolagsskatten innebar en negativ engångseffekt på resultatet med 3,1 MS EK
· Totalt resultat per aktie exklusive innehav utan bestämmande
inflytande uppgick till -0,83 SEK (-0,58)
· Consilium har emitterat en företagsobligation om 325 MS EK
· Kassaflödet förbättrades genom minskat lager

Helåret 2012

· Nettoomsättningen uppgick till 950,1 MS EK (978,0)
· Rörelseresultatet uppgick till 40,7 MS EK (54,9)
· Totalt resultat per aktie exklusive innehav utan bestämmande
inflytande uppgick till 0,15 SEK (1,06)
· Styrelsen föreslår att Consilium återupptar utdelning, och lämnar en
utdelning på 0,25 SEK (0,00) per aktie

Stark inledning på 2013

· Den goda orderingången under slutet av 2012 för affärsområde Fire
safety & Automation har fortsatt under början av 2013. En större order
om 100 MS EK har erhållits i februari 2013. Nettoomsättningen för
affärsområde Fire safety & Automation förväntas öka väsentligt under
2013.
· Orderingången för affärsområde Marine & Safety har öppnat starkare
än föregående år. Under januari 2013 var orderingången 32 procent över
föregående år."
 
« Tillbaka