Mediaprovider: Låter danska dotterbolag gå i konkurs
2013-01-30

"Mediaprovider Scandinavia AB - listat på Nasdaq OMX First North - kommer att låta sina danska dotterbolag gå i konkurs.

Moderbolaget Mediaprovider Scandinavia AB är i rekonstruktion sedan 24 januari 2013. I ett led i denna rekonstruktion ser styrelsen ingen möjlighet för det svenska moderbolaget att driva verksamheten i Danmark vidare och har därför beslutat att låta de danska dotterbolagen gå i konkurs.

Detta kommer innebär en minskning av koncernens omsättning med ca 35%. Vidare beräknar det ge moderbolaget ett nedskrivningsbehov av tillgångar om ca 13 msek."
 
« Tillbaka