Mediaprovider: Ansöker om företagsrekonstruktion
2013-01-24

"Mediaprovider Scandinavia AB - listat på Nasdaq OMX First North - har idag lämnat in en ansökan om företagsrekonstruktion till Stockholms tingsrätt.

Mediaprovider har under flera år lidit av lönsamhetsproblem. Under 2012 genomförde Bolaget stora kostnadsbesparingar samt avyttrade och lade ned icke lönsamma verksamhetsområden. Idag består bolaget av kända varumärken som Mobil och Kamera & Bild, vilket är lönsamma verksamhetsområden. De upparbetade skulderna under de senaste åren är dock för stora för att kunna hanteras vilket föranlett Bolaget att ansöka om företagsrekonstruktion. Mikael Kubu, VD på Ackordscentralen har tillfrågats och accepterat rollen som rekonstruktör.

Bolaget kommer att fortsätta sin verksamhet som vanligt under det att man tillsammans med rekonstruktören upprättar ett förslag till plan för rekonstruktion och långsiktig finansiering av verksamheten."
 
« Tillbaka