Partnertech: Samarbetskontrakt med ny kund
2013-01-09

"Kontraktstillverkaren PartnerTech AB och CybAero AB, ett företag som utvecklar
och tillverkar autonoma obemannade helikoptrar, har tecknat ett samarbetsavtal
avseende tillverkning och montering av produkter och system till CybAero AB.

Samarbetet mellan PartnerTech och CybAero inleddes under 2012 och det nu
tecknade avtalet omfattar PartnerTechs samlade kompetens inom elektronik,
mekanik och systemintegration. Produktionen och monteringen kommer initialt i huvudsak att omfatta PartnerTechs enhet i Åtvidaberg samt de andra enheterna i Sverige. Framöver kan avtalet även komma att omfatta utveckling samt tillverkning i PartnerTechs andra enheter globalt. Intäkter och de första leveranserna av detta avtal väntas i det första kvartalet 2013.

"Vi är väldigt nöjda med att det samarbete vi haft med CybAero har resulterat i att företaget nu väljer att lägga ut all produktion på PartnerTech. Vi har stor vana att arbeta med utveckling och tillverkning av tekniskt avancerade system, vilket har varit avgörande för CybAero. En annan fördel är vår industriella struktur där våra lokala enheter möjliggör en nära dialog med kunden kring t.ex. teknik och prototyper, samtidigt som vi genom våra globala enheter kan erbjuda bästa möjliga produktionsupplägg i alla faser av produktlivscykeln,¿ säger Leif Thorwaldsson, VD och koncernchef för PartnerTech AB."
 
« Tillbaka