Consilium: Försäljningssiffror för jan - dec 2012
2013-01-23

"Nettoomsättningen för Consilium-koncernen minskade med 3 procent jämfört med föregående år och uppgick till 950,1 MSEK (978,0). Orderingången
minskade med 6 procent till 818,4 MSEK (873,2).

Nettoomsättningen för affärsområde Marine & Safety minskade med 5
procent jämfört med föregående år. Redovisad orderingång minskade med 13
procent, men den löpande orderingången under 2012 var väsentligt högre.
Annuleringar av större serieorder från tidigare år, till nybyggnation av
fartyg, har minskat redovisad nettoorderingång med mer än 55 MSEK.
Dessutom har orderstock i utländska dotterbolag, och därmed redovisad
nettoorderingång, minskat pga den starkare svenska kronan.

Nettoomsättningen för affärsområde Fire safety & Automation ökade med 7
procent jämfört med föregående år. Orderingången ökade med 33 procent.
Orderingången under fjärde kvartalet var stark, och den goda
orderstocken vid årsskiftet säkerställer fortsatt volymökning under
2013."
 
« Tillbaka