Readsoft: Ny order
2012-12-28

"ReadSoft tecknar avtal värt 4,8 MSEK med tyskt försäkringsbolag

Ett ledande tyskt försäkringsbolag har valt ReadSofts produkt XBOUND för att hantera inkommande data till sitt nya dokumentlagringssystem. Affären som tecknades i det fjärde kvartalet 2012 är värd 4,8 MSEK och inkluderar ett femårigt underhållsavtal.

Kunden är ett av Tysklands största försäkringsbolag. Tillsammans med ReadSoft vill försäkringsbolaget implementera ett nytt dokumentlagringssystem till sitt innovativa arkiveringssystem med ett gränssnitt till ReadSofts produkt XBOUND. XBOUND ger stora fördelar när det gäller processmodellering, övergripande övervakning samt administrations- och databasarkitektur och bidrar därför till en mer kostnadseffektiv hantering.

Försäkringsgivaren skall bland annat se till att all relevant affärsinformation omedelbart lagras för att följa tysk lagstiftning. Dokument som är processade via XBOUND är en viktig indatakanal för kundens arkiveringssystem.

Kunden valde ReadSoft efter en noggrann urvalsprocess där flera av ReadSofts konkurrenter medverkade. Det som avgjorde till ReadSofts fördel var ReadSofts förmåga att leverera de begärda produktkomponenterna, samt kapaciteten att snabbt genomföra produktimplementeringen inom den efterfrågade tidsramen. Implementeringen kommer att påbörjas omedelbart.

- Det är fantastiskt att ReadSoft återigen väljs före sina konkurrenter i en urvalsprocess, säger Per Åkerberg, VD och koncernchef för ReadSoft. Denna affär är ytterligare ett bevis på styrkan i vårt erbjudande till försäkringsbranschen där programvarulösningar som kan hantera stora mängder dokument är helt avgörande.

Som framgår av denna pressrelease, är ReadSofts motpart inte nämnd vid namn. Detta beror på att ReadSofts motpart har begärt att vara anonym."
 
« Tillbaka