Consilium: Bra rapport!
2012-11-27

"Tredje kvartalet 2012
Consilium redovisar fortsatt resultatförbättring under tredje kvartalet 2012.

· Nettoomsättningen uppgick till 241,6 MSEK (252,0)
· EBIT DA uppgick till 27,7 MSEK (24,4)
· EBIT uppgick till 19,6 MSEK (15,3)
· EBT uppgick till 15,9 MSEK (14,2)
· Totalt resultat per aktie exklusive innehav utan bestämmande
inflytande uppgick till 0,36 SEK (0,51)
· Globalt avtal med Honeywell Life Safety avseende försäljning och
service av ELTEK:s marina produkter
· Förvärv av aktiemajoriteten i brandskyddsföretaget Incendium
· Efter periodens utgång: Consilium har emitterat en
företagsobligation om 325 MSEK."
 
« Tillbaka