MediRätt: Rapport
2012-11-30

"Sammanfattning av perioden januari-september 2012

Resultat efter finansiella poster (SEK) -1 881 901 (-4 092 144)
Resultat per aktie (SEK) -0,25 (-1,10)
Balansomslutning (SEK) 24 620 363 (4 269 454)
Soliditet (%) 99,0% (92,1%)

Definitioner
Soliditet: JEK/balansomslutning.
Resultat per aktie: Beräknat på 7 410 000 aktier.

Perioden januari-september 2012

"Under hösten har ett avtal slutits mellan Cambio Healthcare Systems AB och Medcheck AB om att snarast integrera Medcheck med journalsystemet Cambio COSMIC. Cambio Healthcare Systems AB blir nu först ut med att integrera Medcheck. Cambios kunder kommer omgående att informeras om den kompletterande tjänsten."

Jur.kand. Torgny Ander, VD i MediRätt AB"

 
« Tillbaka