Consilium: Försäljningssiffror för jan - nov
2012-12-14

"Consilium januari-november 2012

Nettoomsättningen för Consilium minskade med 2 procent jämfört med föregående år och uppgick till 864,9 MSEK (878,1). Orderingången minskade med 9 procent till 712,4 MSEK (782,6).

Nettoomsättningen för affärsområde Marine & Safety minskade med 4 procent jämfört med föregående år. Orderingången minskade med 13 procent.

Den löpande orderingången under 2012 är väsentligt högre. Annuleringar av större serieorder från tidigare år, till nybyggnation av fartyg, har minskat redovisad nettoorderingång med mer än 50 MSEK. Dessutom har orderstock i utländska dotterbolag, och därmed redovisad nettoorderingång, minskat pga den starkare svenska kronan.

Nettoomsättningen för affärsområde Fire safety & Automation ökade med 13 procent jämfört med föregående år. Orderingången ökade med 23 procent."

 
« Tillbaka