Lagercrantz: Förvärv!
2012-12-10

"Lagercrantz förvärvar Elkapsling AB

Lagercrantz Group har idag förvärvat samtliga aktier i det svenska bolaget Elkapsling AB.

Elkapsling utvecklar, tillverkar och säljer kapslingar som används för att skydda el- och telekom installationer med höga krav på bl.a. hållbarhet och täthet. Kunderna återfinns huvudsakligen bland svenska installationsföretag, apparatskåptillverkare, elgrossister och OEM:s. Elkapsling har en sammanlagd årlig försäljning om cirka 85 MSEK med god lönsamhet.

”Elkapsling är ett produktbolag med en ledande position i sin nisch i Sverige. Verksamheten har under flera år visat en stark utveckling och som ny ägare är avsikten att utveckla företaget vidare utifrån bolaget nuvarande, starka plattform kommenterar Jörgen Wigh, VD och koncernchef i Lagercrantz Group.

Leif Viklund, VD och delägare till Elkapsling: ”Med Lagercrantz som ägare får vi en långsiktig och stark ägare som delar vår syn på bolagets möjligheter samt våra värderingar. Med Lagercrantz som ägare känner jag stor tillförsikt för framtiden.”

Elkapsling kommer att ingå i Lagercrantz division Mechatronics från och med december 2012. Förvärvet förväntas ge ett mindre positivt tillskott till koncernens vinst per aktie på årsbasis.

Stockholm den 10 december 2012

Lagercrantz Group AB (publ)"
 
« Tillbaka