Readsoft: Order från Vattenfall!
2012-11-29

"ReadSoft: Vattenfall utökar samarbetet med ReadSoft via en order värd 5 MSEK

ReadSoft Sverige har fått en order värd 5 MSEK från Vattenfall AB. I och
med affären utökar Vattenfall sitt samarbete med ReadSoft och tar nästa steg för att automatisera sin fakturahantering med hjälp av ReadSofts SAP®-certifierade lösning. Avtalet undertecknades i det fjärde kvartalet 2012.
Vattenfall ersätter en regional organisation med en vertikal där de
olika enheterna inom koncernen kommer att arbeta över landsgränserna. I
samband med förändringen har en översyn av administrativa processer och system skett. Vattenfall som tidigare haft olika system i olika länder för att hantera fakturor elektroniskt kommer framöver att hantera alla fakturor i ReadSofts automatiska fakturahanteringslösning som är helt integrerad i SAP. Genom organisationsförändringen och konsolideringen av de olika systemen kommer processen att harmoniseras och bolaget uppnår en högre grad av automatisering med sänkta kostnader som följd.
- Jag är stolt över att ReadSoft kan erbjuda den lösning som bäst
tillfredsställer vår kunds behov av harmonisering. Vi har en stark lokal
förankring på de marknader där Vattenfall agerar och vi är specialister
inom automatisk fakturahantering sedan 15 år tillbaka. Men det är inte
bara vår kunskap och våra lösningars kvalitet som varit avgörande
faktorer i valet, utan även möjligheten för Vattenfall att utbyta
erfarenheter med andra kunder, säger Per Åkerberg, VD och koncernchef
för ReadSoft AB.
Vattenfalls mål med investeringen är att automatisera processen så långt
det är möjligt. Med underlag från inköpstillfället och avancerat
systemstöd från ReadSoft, vars lösningar är helt integrerade i
affärssystemet SAP, kan processen automatiseras till fullo. En ökad
andel e-fakturor minimerar också manuellt arbete och ligger i linje med
företagets miljöpolicy.
- Vi är oerhört glada att Vattenfall ger oss ett utökat förtroende inom
en för dem så viktig process. Det är ett av de bästa bevisen på att våra
lösningar tillfredsställer de behov som finns på marknaden, säger
Charlotte Darth, VD för ReadSoft Sverige AB."

 
« Tillbaka