Readsoft: Ny order
2012-12-17

"Statlig myndighet i Afrika förbättrar sin statistikhantering med programvara från ReadSoft

En statlig myndighet i Afrika med ansvar för landets statistiska centralbyrå har kraftigt utökat sin användning av ReadSofts FORMS-lösning. Affären är värd 2,6 MSEK och avtalet tecknades under det fjärde kvartalet 2012.

Denna statistiska centralbyrå har ansvaret att hantera all officiell statistik i landet. Byråns lösning hanteras och supporteras av ReadSofts sydafrikanska dotterbolag i samarbete med utbildade och certifierade lokala partners. ReadSoft Sydafrika är ett helägt och dotterbolag till ReadSoft med säte i Johannesburg, Sydafrika.

ReadSofts FORMS-lösning har framförallt använts för att hantera landets folkräkning. Den centrala statistikbyrån planerar att utöka sitt nuvarande system till att omfatta alla typer av undersökningar som en logisk utveckling och utökning från folkräkningsprojektet. Detta inkluderar bland annat sjukvårds- och arbetskraftsundersökningar.

-Vi är mycket nöjda med att se hur ReadSofts lösningar sprids över den afrikanska kontinenten, och vi är också glada över att få utöka våra lösningar för hantering av alla sorters undersökningar i vad som visat sig vara lika viktigt och värdefullt i den offentliga sektorn som för den privata sektorn, säger Per Åkerberg, VD och koncernchef för ReadSoft. Regeringar arbetar idag under ett ökat tryck att leverera värde till sina medborgare och att samla in realtidsdata för att kunna tillhandahålla relevant och förbättrad service. Vi är stolta över att se att våra lösningar bidar till dessa förbättringar, avslutar Per Åkerberg.

Som framgår av denna pressrelease, är ReadSofts motpart inte nämnd vid namn. Detta beror på att ReadSofts motpart har begärt att vara anonym."
 
« Tillbaka