Readsoft: Största ordern någonsin!
2012-12-27

"Ledande brittiskt finansinstitut tecknar avtal värt 22,5 MSEK med ReadSoft

Ett ledande brittiskt finansinstitut har valt ReadSoft för att automatisera hanteringen av inkommande korrespondens i en affär värd 22,5 MSEK. Detta är den enskilt största affären i ReadSofts historia och avtalet undertecknades under det fjärde kvartalet 2012. Affären består av licenser, support- och underhållsavtal samt produktrelaterade konsulttjänster och löper över tre år.

Kundens avdelning för dokumenthantering ansvarar för miljontals inkommande dokument årligen. Den stora volymen dokument och den avancerade processhanteringsmiljön hos kunden kräver en lösning som inte bara kan hantera den stora mängden olika dokument, utan som också kan, i denna strikt reglerade bransch, hantera och automatisera olika processer till bolagets alla viktiga interna system på ett snabbt och korrekt sätt. ReadSofts lösning erbjuder avancerad klassificering och korrekt datafångst, vilket också innefattar hantering av handskrivna dokument och automatiserad styrning av all korrespondens oavsett format.

Snabbhet, precision och regelefterlevnad är mycket viktiga faktorer inom bank- och försäkringsmarknaden, som arbetar under överinseende av olika tillsynsmyndigheter och med organisationer som vill skydda och förbättra sitt anseende och förtroende, och viktigare än så kundupplevelsen samt lyhördheten.

- Denna affär förstärker och visar på ReadSofts framgång inom området för automatisering av volymintensiva affärs-, postrums- och finansiella processer säger, Per Åkerberg, VD och koncernchef för ReadSoft. Detta är den enskilt största affären någonsin i ReadSofts historia och den befäster ReadSofts position som en viktig strategisk del av stora organisationers affärsverksamhet. Dessutom visar affären värdet av att automatisera affärsprocesser, avslutar Per Åkerberg.

- Detta är ett bevis på de avancerade lösningar som ReadSoft har samt på vår förmåga att via automatiseringar skapa fördelar och mervärde för våra kunder som verkar i högintensiva servicemiljöer, säger Simon Shorthose, VD för ReadSoft UK.

Som framgår av denna pressrelease, är ReadSofts motpart inte nämnd vid namn. Detta beror på att ReadSofts motpart har begärt att vara anonym."
 
« Tillbaka