Readsoft: Order
2012-11-08

"Programvaruleverantören ReadSoft har fått en order värd 3,0 MSEK från ett försäkringsbolag som valt att investera i ReadSofts dokumentplattform XBOUND. Ordern innebär att försäkringsbolaget implementerar ReadSofts plattform för sin nordiska verksamhet och konsoliderar därigenom en fragmenterad IT-miljö till en enda plattform. Avtalet undertecknades i det fjärde kvartalet 2012.

Med ReadSofts plattform skapas helt nya möjligheter för företag att modellera, styra, övervaka och effektivisera sina dokument- och affärsprocesser med minimala krav på konsultinsatser. I samband med avtalet med ReadSoft väljer försäkringsbolaget att implementera plattformen på samtliga nordiska kontor där de hanterar dokumentrelaterade processer.

- Genom att konsolidera sin dokumenthanteringsmiljö till en enda plattform, hjälper vi kunden att minska handläggningstider på ett sätt som både innebär betydande interna effektiviseringar och som kommer deras slutkunder tillgodo i form av kortare ledtider, säger Per Åkerberg, VD och koncernchef för ReadSoft AB.

Med plattformen från ReadSoft kan företag snabbt identifiera eventuella flaskhalsar i sina dokumenthanteringsprocesser och vidta lämpliga åtgärder för ökad produktivitet. Det innebär både mer effektiva produktionsprocesser och snabbare responstider gentemot kunder, något som blir allt viktigare i branscher där kundservice har växt fram som ett avgörande konkurrensmedel.

- Försäkringsbranschen hanterar stora volymer av dokument, och de företag som väljer att automatisera sin dokumenthantering kan med relativt enkla medel effektivisera sin verksamhet. Vi ser ett stort intresse från svenska aktörer vad gäller den här typen av verktyg, säger Charlotte Darth, VD för ReadSoft Sverige AB.

Som framgår av denna pressrelease, är ReadSofts motpart inte nämnd vid namn. Detta beror på att ReadSofts motpart har begärt att vara anonym."
 
« Tillbaka