Readsoft: Ny order
2012-11-16

"Ett ledande globalt företag specialiserat på tillverkning av stål har valt ReadSofts SAP®-certifierade automatiska fakturahanteringslösning för att hantera pappers- och elektroniska fakturor vid sin brittiska fakturahanteringsavdelning. Affären är värd 2,1 MSEK och undertecknades i det fjärde kvartalet 2012.

Ståltillverkaren, som håller på att förnya den brittiska stålindustrin, vill tillsammans med ReadSoft avlägsna sin manuella processhantering för att kunna frigöra personal som istället kan fokusera på andra värdeskapande aktiviteter i företaget. Kunden har riktat in sig på ett effektiv och helautomatiskt ekonomisystem från dag ett.

Företaget valde ReadSoft efter en noggrann urvalsprocess. ReadSofts förmåga att göra installationer i standardiserade SAP-miljöer för fakturahantering samt förmågan att snabbt implementera lösningarna inom den begärda tidsramen var avgörande för kundens val. Som en del av sin fakturahanteringsprocess kommer kunden att installera och helt integrera ReadSofts programvaror för automatisk fakturahantering såsom COLLECTOR, INVOICES, WORKCYCLE, REPORTER och Purchase-Card i sitt SAP Enterprise Resource Planning System. Detta gör det möjligt för företaget att effektivisera sin fakturahantering samt att leverera en större effektivitet i hela organisationen.

-Denna kund har installerat de bästa verktygen för att stödja en effektiv tillväxt i regionen, säger Per Åkerberg, VD och koncernchef för ReadSoft. Genom att automatisera sin fakturahanteringsprocess med ReadSofts automatiska fakturahanteringsteknologi och flexibla arbetsflöden för godkännande så kan kunden maximera sina befintliga investeringar i SAP, samtidigt som de minskar fakturahandläggningstiderna och förbättrar kontrollen över ekonomifunktionen, avslutar Per Åkerberg.

Som framgår av denna pressrelease, är ReadSofts motpart inte nämnd vid namn. Detta beror på att ReadSofts motpart har begärt att vara anonym."
 
« Tillbaka