Precomp Solutions: Anpassning av organisationen
2012-11-19

"Under hösten har Precomp Solutions vidtagit åtgärder för att anpassa
organisationen som ett led i att göra företaget mer kostnadseffektivt. I
det svenska bolaget berörs totalt tre heltidstjänster på
tjänstemannasidan, varav två tjänster bortrationaliseras och en tjänst
flyttas till det bulgariska bolaget. Omstruktureringskostnaden
understiger 0,2 Mkr och kommer att belasta det fjärde kvartalet. På
kollektivsidan utnyttjar företaget redan bemanningsföretag för att
anpassa resursbehovet till efterfrågenivån. Vidare förändringar av
organisationen bedöms inte behöva göras om det inte sker en ytterligare
kraftig konjekturnedgång i branschen.

Organisationsförändringarna ligger utanför tidigare meddelat
effektiviseringsprogram, vilket bl.a. innefattar automatisering,
omallokering av produktion mellan Ulricehamn och Sofia, effektivare
logistik och lägre inköpspriser. Tillsammans leder dessa till att
företagets breakeven-nivå sänks till ca 140 Mkr. Vi fortsätter
emellertid att se positivt på framtiden där omsättningen för 2013 kommer
att överstiga 2012 även inräknat en sämre konjunktur tack vare att många
nya kundprojekt har produktionsstart under 2013, företrädesvis under
andra halvåret."
 
« Tillbaka