Consilium: Försäljningssiffror januari - oktober
2012-11-20

"Nettoomsättningen för Consilium ökade med 1 procent jämfört med föregående år och uppgick till 782,2 MSEK (777,7). Orderingången minskade med 5 procent till 653,3 MSEK (687,1).

Orderstocken är fortsatt god och uppgår per 31 oktober 2012 till 405 MSEK.

Nettoomsättningen för affärsområde Marine & Safety minskade med 2 procent jämfört med föregående år. Orderingången minskade med 13
procent.

Den löpande orderingången under 2012 är väsentligt högre. Annuleringar
av större serieorder från tidigare år, till nybyggnation av fartyg, har minskat redovisad nettoorderingång med mer än 50 MSEK. Dessutom har orderstock i utländska dotterbolag, och därmed redovisad nettoorderingång, minskat pga den starkare svenska kronan.

Nettoomsättningen för affärsområde Fire safety & Automation ökade med 23 procent jämfört med föregående år. Orderingången ökade med 69 procent."

 
« Tillbaka