Readsoft: Order
2012-10-05

"ReadSoft: Globalt kraftbolag automatiserar sin fakturahantering med hjälp av ReadSoft via avtal värt 2,1 MSEK

Organisationen med bas i Nordamerika har valt ReadSofts automatiska
fakturahanteringslösning för att effektivisera sin
fakturahanteringsprocess i Oracle E-Business Suite, samt för att skapa
bättre kontroll och insyn. Avtalet är värt 2,1 MSEK och undertecknades i
det tredje kvartalet 2012.

Kunden, som har specialiserat sig på att konstruera skräddarsydda
kraftutrustningar, har sina lösningar installerade på över hela världen.
Företagets decentraliserade organisation gjorde att de saknade avgörande
insyn och kontroll över koncernens fakturahantering och deras manuella
fakturahanteringsprocess sträckte sig över tre servicecenter. Kundens
kostsamma och manuella fakturahanteringsprocess kunde inte stödja
företagets strategiska planer på att utöka sin närvaro på den globala
energimarknaden. Organisationen sökte därför en leverantör som kan
utveckla deras fakturahanteringsprocess för framtida tillväxt med en mer
kostnadseffektiv fakturahantering och som därmed leder till en ny
inriktning för företagets anställda, som arbetar med fakturahantering,
mot mer värdeskapande uppgifter.

ReadSofts välrenommerade automatiska fakturahanteringslösning ansågs
vara en pålitlig lösning som lever upp till kundens
processhanteringsbehov då den är validerad, via "Oracle Validerad
Integration", med Oracle E-Business Suite. På så vis minskar riskerna
för kunden och implementeringscyklerna i systemet förkortas, samt det
möjliggör för smidigare uppgraderingar och enklare underhåll. Företaget
nämner ReadSofts lösnings inbyggda helhetsfunktionalitet,
användarvänlighet och nära integration med den naturliga Oraclemiljön
som kritiska beslutsfaktorer. Förmågan att granska och godkänna fakturor
på mobila enheter via ReadSofts mobila lösning PROCESSIT Mobile var
också ett viktigt kriterium för det växande företaget.
-I dagens konkurrensutsatta företagsklimat fokuserar företag på
fakturahantering för att finna dolda kostnader och för att uppdatera
omoderna processer så att dem bättre stödjer företagets strategiska mål,
säger Per Åkerberg, VD och koncernchef för ReadSoft.
-Denna strategi har visat sig vara framgångsrik då fler än 7 500 företag
har vänt sig till ReadSoft för att kunna få betydande besparingar i tid,
pengar och manuellt rutinarbete via våra automatiseringslösningar,
avslutar Per Åkerberg.

Som framgår av denna pressrelease, är ReadSofts motpart inte nämnd vid
namn. Detta beror på att ReadSofts motpart har begärt att vara anonym."

 
« Tillbaka