MediRätt: Info om Medcheckpatentet
2012-09-26

"MediRätt: Dotterbolaget Medcheck AB stärker balansräkningen med 20 MSEK

MediRätt AB har apporterat ner det svenska Medcheckpatentet i ett helägt dotterbolag, med namnet Medcheck AB. Syftet är att få en balansräkning som står i relation till patentens värde samt för att skydda modern vid eventuella tvister.

Som tidigare meddelats föreligger risk att ett antal bolag har gjort sig skyldiga till patentintrång på Medcheck-patentet. MediRätt initierade under våren möten för diskussioner med dessa bolag. Parterna föredrog att söka samarbete i stället för rättstvister. Värdet bygger på en värdering utförd av Brann Patentbyrå där värdeintervallet 16-24 MSEK redovisades för det svenska Medcheckpatentet och 32-48 MSEK om patent beviljas i de övriga nordiska länderna."


 
« Tillbaka