Consilium: Försäljningssiffror jan - augusti
2012-09-19

"Consilium januari-augusti 2012

Nettoomsättningen för Consilium totalt minskade med 2 procent jämfört
med föregående år och uppgick till 608,8 MSEK (619,3). Orderingången
ökade med 3 procent till 536,4 MSEK (521,9).

Orderstocken är fortsatt god och uppgår per 31 augusti 2012 till 452
MSEK.

Nettoomsättningen för affärsområde Marine & Safety minskade med 5
procent jämfört med föregående år. Orderingången minskade med 12
procent.

Nettoomsättningen för affärsområde Fire safety & Automation ökade med 21
procent jämfört med föregående år. Orderingången är väsentligt högre
jämfört med föregående år."
 
« Tillbaka