Readsoft: Order
2012-09-05

"ReadSoft hjälper verkstadsteknologijätte att spara kostnader via avtal för automatisk fakturahantering värt 2,8 MSEK

ReadSoft Tyskland har nått en överenskommelse med ett stort anläggnings- och mekanisk verkstadsindustriföretag att tillhandahålla en automatisk fakturahanteringslösning via ett avtal värt 2,8 MSEK. Avtalet innehåller licenser, implementering, underhåll och support samt en arkiveringslösning från en partner till ReadSoft. Affären undertecknades under tredje kvartalet 2012.

Företaget, som är etablerat över hela världen, kommer att använda ReadSofts PROCESS DIRECTOR för att automatisera och effektivisera sin fakturahantering. Kunden har därutöver valt att läggan till ytterligare funktionalitet så att de kan hantera EDI-fakturor (EDI, Electronic Data Interchange), godkänna fakturor via mobiltelefoner samt att använda COLLECTOR för att automatisera dokumentinläsning från e-postbilagor.

ReadSoft var kundens förstahandsval att automatisera fakturahanteringen på grund av ReadSofts överlägsna integrering i SAP-systemet. Genom att automatisera sin fakturahantering inom SAP, ser kunden fram emot minskade fakturahanteringstider, bättre insyn och kontroll över fakturor, samt maximerad tids- och kostnadsbesparingar med mobila funktioner.

-Vi är väldigt nöjda med att våra lösningar fortsätter att vara de ledande alternativen för SAP-kunder. Det är också spännande att se att detta företag väljer att maximera sina tids- och kostnadsbesparingar genom att välja godkännande av fakturor via smartphones och COLLECTOR-tillägg, säger Per Åkerberg, VD och koncernchef för ReadSoft.
-Vi är övertygade om att vi kan hjälpa denna kund att nå nya nivåer av effektivitet med sin fakturahanteringsverksamhet, avslutar Per Åkerberg.

Som framgår av denna pressrelease, är ReadSofts motpart inte nämnd vid namn. Detta beror på att ReadSofts motpart har begärt att vara anonym."
 
« Tillbaka