Mediaprovider: Lovande rapport
2012-08-30

"Mediaprovider bryter negativ trend

APRIL-JUNI

» Koncernens resultat före avskrivningar (EBITDA), rensat från jämförelsestörande poster,

uppgick till -1,0 (-3,2), en förbättring om 220%.

» Koncernens omsättning uppgick till 8,9 (16,9) MSEK, en minskning relaterad till avyttring

av förlustområden

» Resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -1,0 (1,0) MSEK» Stefan Mattsson är ny VD och koncernchef

» Licensavtal med finsk partner om utgivning av mobila produkter på den finska marknaden

» Företrädesemission övertecknades vilket tillförde Bolaget 5,6 MSEK före emissionskostnader

» Ny styrelse, med Jan Bengtsson som ny ordförande och Joakim Dahl som ny ledamot


JANUARI - JUNI

» Koncernens resultat före avskrivningar (EBITDA), rensat från jämförelsestörande poster,

uppgick till -3,8 (-6,4), en förbättring om 68%.

» Koncernens omsättning uppgick till 17,1 (29,5) MSEK, en minskning relaterad till

avyttring av förlustområden

» Resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -3,1 (-2,2) MSEK

» ”Back-to-basic”, en renodling av verksamheten till våra historiskt sett lönsamma kärnområden

» Skuldnedskrivning om 3,0 MSEK

» Danska prylområdet Gear såldes till norskt mediahus"
 
« Tillbaka