Consilium: Mycket stark rapport!
2012-08-28

"Andra kvartalet 2012 för Consilium AB (publ)

· Starkt andra kvartal 2012
· Nettoomsättningen uppgick till 240,7 MS EK (238,5)
· EBIT DA uppgick till 29,6 MS EK (28,7)
· EBIT uppgick till 20,5 MS EK (17,1)
· EBT uppgick till 16,2 MS EK (13,0)
· Orderingången uppgick till 238,2 MS EK (205,2)
· Ökad försäljning till eftermarknad ger bra resultat för
affärsområde Marine & Safety
· Kostnadsreduktioner börjar ge betydande effekt
· Totalt resultat per aktie exklusive innehav utan bestämmande
inflytande uppgick till 0,88 SEK (0,66)
· Efter periodens slut: Globalt avtal med Honeywell Life Safety
avseende försäljning och service av ELT EK:s marina produkter; förvärv
av aktiemajoritet i brandskyddsföretaget Incendium"

"Resultatet för det andra kvartalet visar konturerna av det framtida starka Consilium, men vi är inte framme ännu. Vartannat större fartyg i världen har någon av Consiliums produkter ombord. Vi fortsätter att utveckla kvalitet i våra leveranser och vår globala service och support för kunderna.
Vi ska ytterligare anpassa vår logistikhantering till globala krav och kostnaderna ska minskas för att möta global konkurrens. Turbulensen i vår omvärld skapar möjligheter till samarbeten och förvärv inom flera marknads- och produktområden. Consilium står väl rustat att ta en aktiv del i denna konsolidering."
 
« Tillbaka