Ecomb: Lovande rapport!
2012-08-27

Styrelsen och verkställande direktören i ECOMB AB (publ) får härmed avge följande
delårsrapport för det första halvåret 2012;

* Omsättningen för första halvåret uppgick till 1 298 TSEK (7 668 TSEK)
* Resultatet efter finansiella poster för halvåret blev -2 047 TSEK (-961 TSEK)
* Resultat per aktie: -0,38 SEK (-0,18 SEK)
* Antal aktier: 5 416 814 st ( 5 416 814 st)
* Likvida medel: 2 474 TSEK (4 532 TSEK)

"Frankrike har i flera år varit vår starkaste marknad, men nu indikerar inte bara kontraktet i Kina utan också intressen från kunder i Holland, USA och Tyskland att ett trendbrott är nära förestående."

"ECOMBs entré på den stora kinesiska marknaden är oerhört spännande och stimulerande,
men även andra världsmarknader utvecklas positivt. På lite längre sikt kommer nya produkter
som komplement till vårt baskoncept med Ecotube-systemet att kunna öppna nya
marknadsnischer. Det nya EU-direktivet IED har ännu inte slagit igenom på marknaden i
Europa och nya hårdare emissionskrav kan förväntas i bl.a. Nordamerika. Kina är dock den i
särklass största potentiella marknaden när det gäller efterfrågan av våra produkter."


 
« Tillbaka