Novotek: Svag rapport
2012-08-16

"Halvårsrapport för januari – juni 2012

• Orderingången uppgick till 88,5 (103,1) MSEK, varav 40,9 (58,6) under andra kvartalet

• Rörelseintäkterna uppgick till 97,5 (94,0) MSEK, varav 45,3 (50,5) under andra kvartalet

• Jämförelsestörande post, nedskrivning av engagemang i intressebolag, uppgick till 7,0 (0,0) MSEK, varav 7,0 (0,0) under andra kvartalet

• Rörelseresultatet exklusive jämförelsestörande post uppgick till 5,4 (4,7) MSEK, varav 1,8 (3,2) under andra kvartalet. Rörelseresultatet inklusive jämförelsestörande post uppgick till -1,6 (4,7) MSEK, varav -5,2 (3,2) under andra kvartalet

• Resultatet efter finansnetto uppgick till -1,5 (5,0) MSEK, varav -5,1 (3,5) under andra kvartalet

• Resultatet efter skatt uppgick till -3,0 (3,5) MSEK, varav -5,6 (2,2) under andra kvartalet

• Resultat per aktie uppgick till -0,3 (0,4) kronor, varav -0,6 (0,3) under andra kvartalet."

 
« Tillbaka