Consilium: Försäljningssiffror jan - juli
2012-08-23

"Consilium januari-juli 2012

Nettoomsättningen för Consilium totalt minskade med 2 procent jämfört med föregående år och
uppgick till 525,4 MSEK (535,1). Orderingången ökade med 8 procent till 481,6 MSEK (444,0).
Orderstocken är fortsatt god och uppgår per 31 juli 2012 till 481 MSEK.

Nettoomsättningen för affärsområde Marine & Safety minskade med 3 procent jämfört med föregående
år. Orderingången minskade med 9 procent.

Nettoomsättningen för affärsområde Fire safety & Automation ökade med 4 procent jämfört med
föregående år. Orderingången är väsentligt högre jämfört med föregående år."
 
« Tillbaka