MediRätt: Varnar SKL för patentintrång
2012-08-02

"MediRätt: SKL varnas för befarat intrång i Medcheck-patent

MediRätt AB har i dagarna avsänt ett brev till Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) med en tydlig anmaning att snarast träffas avseende befarat intrång i Medcheck-patentet i samband med utvecklingen av Pascal. MediRätts ledning har låtit sina experter analysera den uppkomna situationen och stärkts i sin bedömning att det finns all anledning att fortsätta dialogen med SKL.

Som tidigare meddelats föreligger risk att ett antal bolag har gjort sig skyldiga till patentintrång på Medcheck-patentet. MediRätt initierade under våren möten för diskussioner med dessa bolag. Parterna föredrog att söka samarbete i stället för rättstvister.

"Den bärande iden med de fortsatta kontakterna är att bägge parter strävar efter att höja vårdkvalitén för äldre och multimedicinerande, allt i enlighet med Socialstyrelsens direktiv. MediRätt AB förväntar sig att SKL tar sin del av ansvaret och undviker att skapa onödiga låsningar i nyttjandet av hjälpmedlet Medcheck", säger MediRätts VD Torgny Ander."
 
« Tillbaka