Lagercrantz: Förvärv!
2012-08-01

"Lagercrantz förvärvar Thermod

Lagercrantz Group har idag förvärvat samtliga aktier i det svenska bolaget Thermod AB och det polska bolaget Ampol Serwis Sp.zo.o med tillhörande dotterbolag Thermod Polska Sp.zo.o (Thermod).

Thermod utvecklar, tillverkar och säljer nischade innerdörrar i glasfiberarmerat plastlaminat med lång livslängd och med hög kvalitet för kyl- och frysrum eller miljöer med höga krav på hygien eller fukttålighet. Försäljningen är fördelad till Sverige (60%), Polen (30%) och övriga länder i norra Europa (10%). Kunderna återfinns huvudsakligen inom livsmedelsproduktion, matvarubutiker eller storkök samt sjukhus och simhallar. Thermod har en sammanlagd årlig försäljning om cirka 55 MSEK med god lönsamhet.

”Thermod är ett produktbolag med marknadsledande position i sin nisch i Sverige och med en stark position också i Polen. Verksamheten har under flera år visat en stark utveckling och som ny ägare är avsikten att fortsätta satsningen på specialdörrar i Norden och Polen. Thermod blir det femte nischinriktade produktbolaget i uppbyggnaden av vår nya division Niche Products” kommenterar Jörgen Wigh, VD och koncernchef i Lagercrantz Group.

Thermod kommer att ingå i Lagercrantz division Niche Products från och med augusti 2012. Förvärvet förväntas ge ett mindre positivt tillskott till koncernens vinst per aktie på årsbasis.

Stockholm den 1 augusti 2012

Lagercrantz Group AB (publ)"
 
« Tillbaka