MediRätt: Mycket lovande rapport!
2012-07-31

"Perioden januari-juni 2012

"När nu patent för Medcheck är beviljat och vi tydliggjort att en anpassning till gällande patentlagstiftning måste ske, har vi öppnat upp en positiv dialog med flertalet av hanterarna. Man tittar på möjligheterna att integrera Medcheck i journalen alternativt sälja tjänsten som ett komplement. På tidsaxeln har detta betytt att försäljningen har varit avvaktande hittills under året men att vi under hösten kommer att slutföra vissa förhandlingar. På intäktssidan kommer detta att betyda att vi kan påräkna down-payments och royalties samt säljintäkter."

Jur.kand. Torgny Ander, VD i MediRätt AB kommenterar den oväntade och positiva vändningen i kontakterna med journalbolag som befaras har begått patentintrång."
 
« Tillbaka