MediRätt: Värdering av patent
2012-07-09

"MediRätt: Svenska Medcheck-patentet värderas till 16-24 MSEK

Styrelsen har låtit värdera Medcheck-patentet. Brann AB har agerat värdeinstitut och kommit fram till en värdering om 16-24 MSEK för det svenska patentet och 32-48 MSEK om patentet beviljas i de övriga nordiska länderna. Sannolikheten för patentets beviljande i de övriga nordiska länderna bedöms vara mycket hög.
Värderingsinstitutet Grant Thornton har tidigare värderat det svenska Dosell-patentet till mellan 10-30 MSEK. Dosell-prototyperna kommer att kliniskt testas under slutet av juli och augusti."


 
« Tillbaka