MediRätt: Positiva förhandlingar om "patentintrång"!
2012-07-12

"MediRätt: Patentstrider övergår till förhandlingar om återförsäljarskap och integrering av Medcheck i nordiska journalsystem

Diskussionerna med de bolag som begått "patentintrång" har övergått till mycket positiva förhandlingar om återförsäljar-avtal och integrering av Medcheck i befintliga journalsystem i Sverige och övriga Norden.
Som tidigare meddelats föreligger risk att ett antal bolag gjort sig skyldiga till patentintrång på Medcheck-patentet. MediRätt initierade under våren möten för diskussioner med dessa bolag där framförallt samarbete önskades istället för rättstvister. Dessa diskussioner vilar nu under sommaren för att återupptas i augusti. MediRätt väntar på avtalsförslag avseende försäljning av Medcheck samt i vissa fall integrering av systemet i befintliga journaler. De journalbolag, med vilka MediRätt för diskussioner har en sammanlagt marknadsandel om cirka ¾ av alla journaler i Sverige och Norden.

"Vi är mycket tillfreds över det bemötande vi fått från de bolag vi approcherat avseende "patentintrången". Att vi eventuellt kan förena vår kamp mot biverkningar i form av integrering och samarbeten av Medcheck i deras journaler är ett otroligt framsteg, som omedelbart kommer att rädda liv. Nu återstår att knyta ihop säcken i form av avtal där pris, provision, downpayment och minimiroyalty regleras. Vi räknar med att få dessa i hamn under sensommaren och hösten", säger MediRätts nytillträdde VD Torgny Ander."

 
« Tillbaka