Consilium: Försäljningssiffror jan - juni
2012-07-13

"Nettoomsättningen för Consilium totalt ökade med 1 procent jämfört med föregående år och uppgick till 456,7 MSEK (453,2). Orderingången ökade med 9 procent till 420,2 MSEK (384,3).

Orderstocken är fortsatt god och uppgår per 30 juni 2012 till 488 MSEK.

Nettoomsättningen för affärsområde Marine & Safety minskade med 2 procent jämfört med föregående år. Orderingången minskade med 8 procent.

Nettoomsättningen för affärsområde Fire safety & Automation ökade med 24 procent jämfört med föregående år. Även orderingången är väsentligt högre jämfört med föregående år."
 
« Tillbaka