Lagercrantz: Nytt förvärv!
2012-07-05

"Lagercrantz förvärvar Vanpee i Norge och Sverige

Lagercrantz Group har idag träffat avtal om förvärv av samtliga aktier i det norska bolaget Vanpee Norge AS och det svenska bolaget Vanpee AB (Vanpee bolagen).

Vanpee bolagen är värdeadderande distributörer inom belysningsindustrin med ledande komponentleverantörer i portföljen. Bolagen erbjuder även konsulttjänster inom ljusstyrning och programmering av ljusstyrningsutrustning. Kunderna är främst armaturtillverkare, grossister och installatörer i Norge och Sverige. Vanpee bolagen har en sammanlagd årlig försäljning om drygt 75 MSEK med god lönsamhet.

”Vanpee bolagen har under flera år uppvisat att man har ett starkt erbjudande till belysningsindustrin och har under senare år framgångsrikt introducerat ljusstyrningstjänster till sina kunder. Tillsammans med vårt befintliga bolag Vanpée och Westerberg A/S i Danmark får vi med Vanpee bolagen ett heltäckande erbjudande inom en bransch under tillväxt” kommenterar Jörgen Wigh, VD och koncernchef i Lagercrantz Group.

Stein Christensen, VD och ägare till Vanpee bolagen: ”Med Lagercrantz som ägare får vi en finansiellt stark och långsiktig ägare som innebär att vi med full kraft kan fortsätta utvecklingen och expansionen av företaget i Norge och Sverige. Vi ser fram emot att samarbeta med övriga bolag inom Lagercrantz koncernen”

Sten Christensen kvarstår som VD och bolagen kommer att ingå i Lagercrantz division Electronics. Tillträde beräknas ske under augusti/september 2012 efter att bland annat det norska Konkurrensverkets godkännande har inhämtats. Förvärvet förväntas ge ett mindre positivt tillskott till koncernens vinst per aktie på årsbasis.

Stockholm den 5 juli 2012

Lagercrantz Group AB (publ)"
 
« Tillbaka