Precomp Solutions: Mycket positivt orderläge!
2012-07-05

"Orderbilden bekräftar Precomp Solutions finansiella mål

Precomp Solutions har fått flertalet order från befintliga kunder under våren där ordervärdet på detaljtillverkningen för respektive affär uppgår till 0,4 - 3,6 Mkr/år.
För merparten kommer detaljtillverkning att starta under 2013.

När vi summerar införsäljningen för första halvåret kan vi glädjande konstatera att vi följer våra interna mål för att nå tidigare kommunicerade finansiella mål. Med nuvarande orderbild prognostiserar vi att omsätta ca 200 Mkr under år 2013. Beaktar vi andra halvårets säljaktiviteter känner vi oss trygga i att vi kommer att nå det finansiella målet om 225 Mkr i årsomsättning med 5% vinstmarginal under 2013.

I samband med bolagets årsstämma 3 maj 2012 offentliggjordes följande finansiella mål för bolaget:

Fokus för bolaget framöver är lönsamhet genom tillväxt. Bolaget genomför nu ett effektiviseringsprogram som kommer att öka lönsamheten med ca 5 Mkr på årsbasis på en omsättningsnivå på 160 Mkr. Full effekt nås runt utgången av 2012. Resultatet är en mycket konkurrenskraftig kostnadsnivå, vilken utgör basen för framtida tillväxt. Med detta som utgångspunkt har därför styrelsen för Precomp Solutions under vintern antagit följande finansiella mål:

· Omsättning 2013: minst 225 Mkr
· Omsättning 2014: minst 300 Mkr
· Vinstmarginal 5% från och med 2013

Ulricehamn 2012-07-05

Precomp Solutions AB (publ)

Martin West, VD"
 
« Tillbaka