Mediaprovider: Ny VD m m
2012-06-01

"Mediaprovider Scandinavia AB - listat på Nasdaq OMX First North - genomför idag förändringar i bolagets ledning. Ny VD och koncernchef blir Stefan Mattsson.

Bolaget har under det senaste året genomfört en del stora förändringar, bland annat har olönsamma verksamhetsområden sålts eller lagts ned. Kvar finns idag bolagets kärnområden mobil kommunikation och foto. Den operativa ledningen för bolaget kommer framgent ha ett tydligt fokus på kärnverksamheten och uppgift att kapitalisera på befintliga kärnprodukter och därigenom göra bolaget lönsamt igen.

Ett led i detta arbete är att anpassa kostnadsbasen till de nya förutsättningarna. Bolagets ledning minskas därför nu från fyra till två personer. De två grundarna Patrik Mellin (tidigare VD) och Pontus Brohult (tidigare vice VD och marknadschef) lämnar bolaget operativt. Den nya koncernledningen kommer att bestå av Stefan Mattsson, ny VD och koncernchef, samt Brian Dixen, Administrerande Direktör i dotterbolaget Mediaprovider A/S.

Det har varit en fantastisk period som har innehållit framgångar och motgångar. Vi är båda helt övertygade om att detta är det bästa för bolaget. Vi har stort förtroende för att Stefan och Brian kommer att förvalta och utveckla bolaget på ett utmärkt sätt med de kompetenta medarbetarna bolaget har. Vi har båda investerat nya pengar i Mediaprovider under våren och ser detta som en långsiktigt bra investering , säger Patrik Mellin och Pontus Brohult.

Patrik Mellin kommer att sitta kvar i bolagets styrelse.

Ny VD för bolaget blir Stefan Mattsson som har jobbat inom koncernen i fem år som ekonomichef och det senaste året dessutom som ansvarig för bolagets produkter inom mobilområdet.

Det är en stor utmaning att få detta förtroende. Mediaprovider har ett antal fantastiska varumärken och jag kommer tillsammans med mina kollegor arbeta hårt för att stärka vår position. Jag är helt övertygad om att vi med rätt fokus och en stark drivkraft har alla möjligheter att lyckas framöver, säger Stefan Mattsson, nytillträdd VD."
 
« Tillbaka