Lagercrantz: Förvärv
2012-07-03

"Lagercrantz Group förvärvar Plåt & Spiralteknik

Lagercrantz Group har idag förvärvat samtliga aktier i det svenska bolaget Plåt & Spiralteknik i Torsås AB (PST).

PST är en nischad aktör som utvecklar, tillverkar och marknadsför axellösa spiral-transportörer i Sverige, Europa och övriga världen. Kunderna återfinns inom bl.a. biobränsle-hantering, reningsverk, sågverk och återvinningsindustrin. PST har en årlig försäljning om drygt 40 MSEK med god lönsamhet.

”PST uppvisar en fin utveckling baserat på en stark egen produktportfölj. Vi ser att vi tillsammans med Bertil Övgård kommer att kunna utveckla verksamheten vidare såväl i Sverige som på export” kommenterar Jörgen Wigh, VD och koncernchef i Lagercrantz Group.

Bertil Övgård, VD och ägare till PST: ”Med Lagercrantz som ägare får vi en långsiktig och stark ägare som delar vår syn på bolagets möjligheter samt våra värderingar. Med Lagercrantz som ägare känner jag stor tillförsikt för framtiden.”

PST kommer att ingå i Lagercrantz division Niche Products från och med juli 2012. Förvärvet förväntas ge ett mindre positivt tillskott till koncernens vinst per aktie på årsbasis.

Stockholm den 3 juli 2012

Lagercrantz Group AB (publ)"
 
« Tillbaka