Readsoft: Order!
2012-06-29

"Globalt kemiföretag automatiserar sin fakturahanteringsprocess med hjälp av ReadSoft via avtal värt 2,7 MSEK

ReadSoft North America kommer att effektivisera en global kemitillverkares manuella och pappersintensiva fakturahanteringsprocess med ReadSofts lösning för automatisk fakturahantering som är certifierad för sömlös integration i SAP-miljöer. Avtalet om automatisk fakturahantering är värt 2,7 MSEK och tecknades under det andra kvartalet 2012.

Detta världsledande tillverkningsföretag tar emot fakturor för tjänster, råmaterial och frakter, huvudsakligen i pappersformat, vid sina decentraliserade tillverkningsenheter där fakturorna hanteras manuellt. Pappersfakturorna skannas när de anländer, därefter skickas de iväg för godkännande samt till ett centraliserat fakturahanteringscenter där fakturorna skannas en andra gång och läggs in i SAP.

Med en befintlig tids- och arbetsintensiv fakturahanteringsprocess på plats, sökte företaget efter en lösning för automatisk fakturahantering för att kunna undanröja kostsamma bakslag i sin leveranskedja i samband med hanteringen av pappersfakturor. Dessutom hade kunden begränsad insyn och kontroll över sina fakturor, samt långa fakturahanteringstider. Företaget vände sig till ReadSoft för att få hjälp med att uppnå kritisk kontroll över sin fakturahanteringsprocess, samt få en mer effektiv fakturahanteringsprocess som är helt integrerad i SAP och som är utrustad med ett rapporteringsverktyg för att kunna följa framsteg och avkastning av investeringen (ROI).

-Gång efter annan ser vi organisationer som skapat komplexa manuella fakturahanteringsprocesser av ren nödvändighet, men där resultaten hämmar effektiviteten för att kunna driva långsiktig tillväxt, säger Per Åkerberg, VD och koncernchef för ReadSoft.
-Vi ser fram emot att spela en viktig roll i denna kunds affärsframgångar genom att hjälpa dem att omforma sin fakturahanteringsprocess så att de kan spara tid och pengar, samt driva långsiktig tillväxt, avslutar Per Åkerberg."
 
« Tillbaka