BTS Group: Order!
2012-06-12

"BTS Group tecknar avtal värt SEK 1,9 miljoner med en Amerikansk Organisation som fokuserar på Humanitärt arbete

BTS GROUP AB (publ) - världsledande på implementation av strategiskt förändringsarbete med skräddarsydda affärssimuleringar som verktyg, meddelar att man tecknat avtal värt SEK 1,9 miljoner med en ledande humanitär organisation baserad i USA. BTS har anlitats för att utveckla organisationens chefer genom att utnyttja BTS kompetens inom området affärsmannaskap.

Projektet skall fokusera på att utveckla ett globalt perspektiv på organisationens ledarskap för att på så sätt utveckla chefernas förmåga att utveckla partnerskap över organisationens gränser. Vidare så kommer initiativet att fokusera på att utveckla rena ledarskapsförmågor för att säkerställa att ledarna inom organisationen har rätt förutsättningar för att möta nuvarande och framtida krav.

BTS säkerställer att projektet blir framgångsrikt genom att utveckla en skräddarsydd lösning som tillgodoser uppdragsgivarens högt ställda krav på resultatuppfyllelse.

"Vi är mycket glada för att denna nya, viktiga kund har anförtrott detta strategiska projekt till BTS där vi får förtroendet att bidra till utvecklingen av organisationens chefer och ledare", säger Henrik Ekelund, VD och koncernchef, BTS Group AB "detta samarbete är ytterligare ett bevis på BTS förmåga att stödja ledande organisationer i utvecklingen av deras chefer och samtidigt skapa affärsresultat genom att accelerera förändringsprocesser hur organisationerna lär, förändrar och förbättrar sin verksamhet."
 
« Tillbaka