BTS Group: Order!
2012-06-20

"VMware tecknar avtal med BTS Group värt ca SEK 7 miljoner

BTS GROUP AB (publ), - världsledande på implementation av strategiskt förändringsarbete med skräddarsydda affärssimuleringar som verktyg, meddelar att man tecknat avtal värt ca. SEK 7 miljoner med det världsledande företaget inom s.k. Cloud Computing, VMware. Avtalet genomfördes under årets första kvartal.

BTS anlitades för att arbeta nära både bolagets VD och styrelse för att utveckla en skräddarsydd simulering som fortsatt stödjer Vmware's strategiska utveckling samt tydliggör framtida förväntningar på organisationen. Målgruppen omfattar de 400 högsta. Simuleringen innebar att cheferna fick chansen att prova på, öva och uppleva hur bolagets nya affärskultur påverkar den dagliga verksamheten och vilka krav som kommer att ställas på individerna i organisationen.

Paul Maritz, VD för VMware, utryckte nöjt att "BTS är unika på det sätt de investerar tid och resurser på att verkligen förstå och sätta sig in i våra utmaningar och den verklighet vi befinner oss i. BTS tillvägagångssätt är överlägset det traditionella metoderna som typiskt blir kortlivade"

"Vi är mycket glada för att VMware fortsätter att anförtro strategiskt viktiga projekt till BTS", säger Henrik Ekelund, VD och koncernchef, BTS Group AB "detta samarbete är ytterligare ett bevis på BTS förmåga att stödja ledande organisationer i utvecklingen av deras chefer och samtidigt skapa affärsresultat genom att accelerera förändringsprocesser hur organisationerna lär, förändrar och förbättrar sin verksamhet."
 
« Tillbaka