BTS Group: Ny order!
2012-06-26

"BTS Group tecknar avtal värt ca 5 MSEK med ett världsledande revisions- och konsultföretag

GROUP AB (publ), - världsledande på implementation av strategiskt förändringsarbete med skräddarsydda affärssimuleringar som verktyg, meddelar att man tecknat avtal värt ca. SEK 5 miljoner med ett världsledande revisions- och konsultföretag. BTS kommer tillsammans med kunden att säkerställa att den strategi som stakats ut genomförs framgångsrikt genom att tillhandahålla rätt kunskap och verktyg.

BTS engagemang inkluderar leverans av en skräddarsydd kunskapsupplevelse som syftar till att utveckla företags seniora chefer genom att fokusera på utveckling av kunskaper och individuella förmågor att lösa uppgifterna. Dessutom fokuserar projektet på frågor som ledarskap, förmågan att arbeta som ett team och personlig effektivitet. Deltagarna i projektet kommer att gå igenom ett program som omfattar erfarenhetsbaserade utbildningslösningar, rollspel samt skräddarsydda simuleringar.

"Vi är mycket glada för att denna ledande globala aktör har valt BTS för detta strategiskt viktiga projekt", säger Henrik Ekelund, VD och koncernchef, BTS Group AB "detta samarbete är ytterligare ett bevis på BTS förmåga att stödja ledande organisationer i utvecklingen av deras chefer och samtidigt skapa affärsresultat genom att accelerera förändringsprocesser hur organisationerna lär, förändrar och förbättrar sin verksamhet."
 
« Tillbaka